banner3.jpg

Ako INFLUENCER

Máte projekt? Máte podcast? Organizujete podujatie? Chcete spolupracovať na platformách sociálnych sietí, blogoch atď.? Zaujíma vás životný štýl? Minimalizmus? Veganstvo? Uprednostňujete jednoduchý život?

Rada by som pracovala s tvorivými ľuďmi, ktorí majú rovnaké hodnoty a záujmy ako ja.

***

As an INFLUENCER

Do you have a project in mind? Have you a podcast? Are you organizing an event? Do you want to collaborate on social media platforms, blogs etc.. ? Are you interested in Low Waste Lifestyle? Do you live sustainably and mindfully? Do you prefer slow living? Are you vegan?

Just let me know. I’d love to work with creative people, who share the same values and interests as I do.

Pre BRANDS

Chcela by som spolupracovať s udržateľnými značkami, ktorých etika sa hodí k tej mojej. Takisto ma zaujíma „minimalizmus a Slow-life“, takže ak ste činní aj v tejto oblasti, som pripravená nastúpiť na palubu. To, čo ponúkam, sú reklamy a partnerstvá v rámci mojich platforiem sociálnych médií. Mojim cieľom, je ukázať, že niekedy aj malé značky, môžu mať veľký dosah a ukázať ľuďom, že, aj malé veci nás môžu urobiť šťastnými. Som samozrejme otvorená aj pre iné veci, ak sa tieto zhodujú s mojimi prioritami a hodnatami.

Máte záujem o spoluprácu?

Kontaktujte ma na e-mail: dominika.blchova@gmx.net a získajte viac informácií.

***

BRANDS

I would like to work with sustainable brands, whose ethics fits with my own. I am also interested in “minimalism and slow life“, so if you have anything to work with also in this area, I am ready to get on board. Advertisements and partnerships across my social media platforms, it’s what I offer. I want to spread the message, that sometimes also small brands, which are creating their products sustainably can make a huge difference and show people that also small things can make us happy.
Can you imagine working with me?

Then simply send an e-mail to dominika.blchova@gmx.net or contact me in any form to get more information.

XOXO,
DOMI