Minimalistické myslenie // Minimalist Mindset Shift

Minimalizmus je viac ako len obmedzovanie a zjednodušenie vášho života. Samozrejme, že sú to dôležité súčasti minimalistickej cesty, tým dôležitejšie je skutočne zmeniť spôsob, akým si myslíte. Minimalistický posun myslenia nastáva postupne, až jedného dňa si uvedomíte, že sa váš názor na niektoré veci zmenil.

minimalist-mindset.jpg

1.Nekupujem, čo nepotrebujem

Keď som začala svoju minimalistickú cestu, začala som sa viac sústrediť na to, čo chcem chcem mať v byte a čo nie. Preto, keď kuujem veci tak len tie, ktoré mi prinášajú hodnotu. Tak isto to ma vplyv na moje výdavky, pretože tie sa zmenili a peniaze utrácam skôr za činnosti a skúsenosti ako za nákup vecí.

2. Uprednostňujem skúsenosti pred vecami

Keď som začal "žiť s menej", hľadala som alternatívne spôsoby, ako lepšie tráviť čas. Nielen rozmýšľať o tom čo si kúpiť, ale práve naopak, chcela som niečo na čo budem mať spomienky a nič také, čo by mi do života prinieslo len neporiadok. Tieto činnosti a skúsenosti sa stali dôležitejšími ako „len veci“, ktoré si kúpim, pretože skúsenosti nás obohacujú viac a spejú aj k osobnému rozvoju osobnosti. 

3. Zameriavam sa na to "Mať / vlastniť "menej

Vlastniť menej je omnoho ľahšie, ako znova a znova triediť a vyhadzovať. Chcem len veci, ktoré dávajú hodnotu môjmu životu. Tak isto, keď vlastním menej, mám viac času a energie. 

4.Som si viac vedomá svojho času

Minimalistický život nie je len o veciach, ale takisto ste si viac vedomí svojho času a ako s nim nakladáte. Tym, ze nenakupujete, menej upratujete získate viac času na iné veci. Ja som takisto začala hovoriť "nie" záväzkom a veciam, ktoré nie sú v súlade s mojimi hodnotami, a radšej trávim čas robením toho, čo ma baví. 

5. Veci vás neurobia šťastnými

Po prijatí minimalizmu do môjho života, som si uvedomila, že moje šťastie nezávisí od toho, čo vlastním, a kedy urobím ďalší nákup. Veci neprinášajú radosť a nedefinujú ma ako človeka. Veci, ktoré vlastním, mám, preto, lebo mi nejako slúžia a prinášajú mi radosť, ale nedefinujú moje šťastie.

Treba si uvedomit, že minimalizmus je proces, ktorý sa nestane do dna na den. Stoji to cas a tiež úsilie, aby sme sa posunuli dalej v zivote a takisto zmenili spôsob zmyslanie.

A, čo vy? Aký je váš najväčší posun v myslení, ktorí ste zažili? Aké sú vaše úspechy a starosti s minimalizmom ako životným štýlom?


***

(eng)

Minimalism is more than just decluttering and simplifying your life. Of course, those are important parts of the minimalist journey, the more important is to truly shift the way you think. 

It’s a learning process, where you get a different point of view, it will change your mindset.

How minimalism changed my way of thinking?

I will tell you right now.

1.I stopped buying things I don’t need

When I started my minimalist journey, I became more intentional about what I want to bring into your space. Instead of that I only buy things I thought about carefully and they bring value to my life My spending habits have definitely changed and I rather spend money on activities and experiences than on buying stuff.

2.I Prioritize experiences over things

When I started to live with less I was looking for alternative ways how to spend my time. Not just what to buy next, but I wanted something to create memories and add no clutter to my life. Those activities and experience became more important than „just things“.

3.I focus on own less

Owning less is much easier than decluttering over and over again. I only want to own things that add value to my life.

4.I became aware of my time

Minimalist is not only about stuff. But I also became more intentional with your time. I started to say no to commitments and things that don’t align with my values, and rather spend my time doing things I like.

5. Happiness does not come from things

After embracing minimalism I realized that my happiness depends on what I own and when I will make my next purchase. Things do not bring joy and they do not define me as a person.

I realized that minimalism is a process, that will not happen overnight. It takes time and also an effort to shift the way we think. 

What about you? What is your biggest mindset shift you’ve experienced? What are your successes and struggles with minimalism as a lifestyle?