Každodenné minimalistické tipy na zabránenie neporiadku / Daily Minimalist Tips for clutter-free home

Po tom, ako som sa ja rozhodla moje veci triediť a zbavovať sa ich, som zistila, že čím menej mám , tým čistejší a lepšie zorganizovany byt mame. Ti, ktorí takisto začali upratovať si byt, si to určite všimli. 

A pre viac každodenného poriadku, mám pre vás 5 jednoduchých návykov, ktoré vám pomôžu udržiavať si poriadok ešte viac. 

1. Urobte si každé ráno posteľ

Vaša posteľ je stredobodom vašej spálne a, keď ju necháte tak, ako ráno vstanete, tak celá izba v tom momente vyzerá chaoticky. Preto, hneď, ako ráno vstanete, urobte si posteľ. Toto je prvá najlepšia vec hneď z rana, ktorú môžete urobiť. 

2. Umyte riad hneď po každom jedle

Viem, nie každý má rád umývanie riadu. Ale urobte si z toho zvyk a po každom jedle ho umyte (alebo dajte do umývačky riadu), namiesto toho, aby ste čakali. Tak sa vám riad bude iba zbierať a kopiť a všetko vám zaschne, čo vám pridá opäť len na práci. Tým, že riad umyjete ihneď, budete rýchlejší a kuchyňa zostane čistá.

3. Trieďte poštu okamžite. 

Každodennú postu často len presúvame zo schránky na kuchynskú linku, kde zostava a zhromažďuje sa. Ale vascinu postu môžme spracovať okamžite. Skúste si na to zvyknúť a hneď vyhoďte, to, čo nepotrebujete. Postu, ktorú nie je možné spravocat okamžite si môžete uložiť napr. do vášho "To-do" Šuplíka. 

4. Vykonávajte „minútové úlohy“ ihneď

Nič neodkladajte a nesťažujte sa, pretože takéto nastavenie je výsledkom neporiadku. Ak je možné niečo vykonať čo vám nezaberie veľa času, tak tak urobte okamžite. Či už napr. vyhodiť smeti, dať špinavé prádlo do pracky, umyť riad atď. Nezabere vám to veľa času a vy sa vyhnete zbytočnému neporiadku. 

5. Trieďte preplnené priestory.

Príliš veľa vecí na príliš malých miestach odhaľuje neporiadok. Či už priveľa oblečenia v šuplíku a v skrini, príliš veľa toaletných potrieb v kúpeľni, príliš veľa vecí na poličke atď. Čo môžte urobiť je odstrániť všetky veci, ktoré už nechcete a nepotrebujete. Už len tým, že všetko nebude tam preplnené, bude vás byt vyzerať omnoho čistejšie.

Implementujte týchto jednoduchých 5 denných návykov do svojej každodennej rutiny, aby ste si udržali doma poriadok a čistejšie. A nezabudnite. Vlastniť a mať menej funguje vždy :)

***

(eng)

After making the decision of decluttering my stuff I discovered that the less stuff you have, the more better and organized home you have. 

If you also started to declutter, you probably might have noticed too.

The next few daily habits will help you to keep it that way.

1. Make your bed each morning.

Your bed is a centrepiece of your bedroom and when it’s made, it sets all the surroundings. If you leave it undone, the clutter will increase around it. That is the first best thing you can do for clutter-free living.

2.Clean your dishes after every meal

I know, not everyone likes washing dishes. But make a habit out of it and clean your dishes after every meal instead of waiting. (or fill the dishwasher) It will take you less time(food is not dried) and the kitchen stays clean.

3. Handle mail immediately

Daily mails is oft relocated from mailbox to our countertop, where it sits and begins to collect. But most of the mail can be processed immediately. So make a habit out of it and discard all the junk mail immediately. Stuff and mails that cannot be handled right away can be removed to your „To-Do“- Folder.

4. Complete „minute jobs“ immediately

Do not procrastinate, because the result of procrastination is a clutter. If a job can be done in 1-2 minutes do it now. Ex. Take the garbage out. Place your dirty clothes in the hamper, clean the dishes, scrub the pot etc. SO you avoid a source of clutter. 

5.Minimize overfilled spaces.

Too many things in too small places reveals to clutter. Like too many clothes in your drawer, too many toiletries in your bathroom, too many things on the shelf etc. If this happens , remove all the things you no longer use and need. It will look much more cleaner and tidier when it’s not overfilled. 

Implement these simple 5 daily habits in your routine to help you keep your home cleaner. And don’t forget. Owning less works every time :)