AKO NEPLYTVAT ČASOM // THINGS THAT ARE NOT WORTH YOUR TIME

Čas je najcennejšia vec, ktorú máme. A stratený čas už nikdy nenájdete. Samozrejme, aj ja niekedy tiež trávim čas robením vecí, ktoré za to nestoja. Ak chcete vas cas vyuzit lepsie a múdrejsie, skúste si osvojiť niektoré veci, ktoré spomeniem nizsie.

Prestante vas cas travit:

Nad tazkami: „Čo keby“ alebo „Čo by bolo, keby“.

Rozhodnutia, ktore su uz minulostou, pretože cas uz nevratime. Je čas posunúť sa vpred a pustiť to z hlavy.

„Priatelia“, ktorí vás nepodporujú, alebo vas ohovarsju zs chrbtom. Cize toxicke a povrchne priatelstvá.

Knihy, ktoré sa vám nepáčia, a nutite sa ich citat len preto, že vám ich niekto odporučil.

Takisto nemusite vysvetlovat a diskutovat, preco ste jednu vec urobili tak a druhu tak, cudzim ludom.

Práca, ktorú nenávidíš. Viem, že nie každý má možnosť okamžite opustiť prácu, ale aspoň sa pokúsiť pracovať na vytvorení plánu alebo alternativnej moznosti ako to zmenit.

Strachovat sa o veci, ktoré vy nemôžete ovládať. Nemôžete s tým nič urobiť, obavy a stres to tiež nezmenia.

Nekonečné diskusie, ktoré nie sú konštruktívne, ale hlúpe a opakujúce sa. Sústreďte sa na inteligentné rozhovory, ktoré vám niečo prinesú aj do zivota.

Porovnanie seba, svojho života a kariéry s ostatnými. To vás núti cítiť sa lepšie a mali by ste sa usilovať o najlepšiu verziu seba.

Snaha o dokonalosť. Ani si nemyslím, že existuje niečo také. Ci?

Buďte k sebe úprimní a premýšľajte o tom, ako trávite čas. Ak robíte veci, ktoré sa vám páčia, alebo sa nútite robiť veci, ktoré nenávidíte, ktoré vam kradnú váš čas a úsilie.

Teraz mám pocit, že potrebujeme aj niektoré „veci, ktoré sa skutočne oplatia venovať vášmu času“.

***

Do not spend your time on:

„What if“ of „What would have been“ questions.

Decisions made in past, because we’ll never not. It’s time to move forward and let go of it.

„Friends“ who don’t support you or talk shit behind your back.

Books you don’t enjoy, just because someone recommended it to you.

Explaining your actions, decisions to strangers. It’s not anyone else’s business.

A job you hate. I know that not everyone has an option to quit the job immediately, but at least try to work on creating a plan or possibility to move on.

Worrying about things you can not control. You cannot do anything about it, worries and stress won’t change it either.

Dead-end discussions, that are not constructive, but stupid and repetitive. Concentrate on intelligent debates that bring you something.

Comparing yourself, your life and career to others. It will not make you feel better and you should aim for the best version of yourself.

Striving for perfection. I don’t even think that there is such a thing as perfect. Do you?

Do you have anything else to add??

Be honest to yourself and think about how you spend your time. If you do things you enjoy or you force yourself to do things you hate, which are stealing your time and effort.

I now feel like we also need some „Things that are absolutely worth your time.“ List :)