MINIMALIZMUS A SLOW LIFE // SLOW LIFE & MINIMALISM

(svk)
“Slow Life" Nie je o tom robiť všetko pomaly. Je to o tom, že sme v tej chvíli, prítomní a sústredíme sa na to, čo robíme, vedomým spôsobom.

Výhody "Slow Life"

- Lepšie zdravie

Ak znížime stres a spomalíme naše celkove životné tempo a nás urýchlený spôsob života, môžeme skutočne predĺžiť našu životnosť. A to je, teda aj vedecky podložené.

- Znížime si stres

Zamerajte sa na to, na čom vám záleží a užívajte si to, čo robíte. Budť a žite v danej chvíli. To vám pomôže cítiť sa viac pokojnejšie a tiež budete lepšie spať.

-Vyvíjajte sa

Zistite, čo vás baví. Prestaňte svoj čas plniť terminamy, podnikaním a prácou a zamerajte sa viac na svojich priateľov a rodinu. Dajte si priority.

Ak chcete začať žiť pomalšie, tu je to, čo môžete urobiť TERAZ.
Dajte svoj telefón preč
Zamyslite sa nad tým, čo je pre vás najdôležitejšie.
Zamerajte sa na svoje jedlo, ako ho jete, kde ho jete, koľko ho jete a, čo jete.
Choďte von.
Vypnite televízor a nájdite aktivitu alebo koníček, ktorý vás baví.
Buďte prítomné.
Nerobte multitasking.
Naučte sa hovoriť nie.

Všeobecne platí, že žijete pomaly umožňuje skutočne žiť v okamihu. Zameriavate sa viac na to, na čom záleží a co vám prináša radosť. Začnete vidieť krásu tohto sveta a nájdete skutočný zmysel a naplnenie vasho zivota. Stačí len ustúpiť od rýchleho tempa.

***

(eng)
Sometimes I feel like time is passing by me so quickly, and we do not even realize sometimes, that we spend our time by doing things, that are not important. Which is in addition making us exhausted, being constantly under pressure to manage stuff or we miss our life. And that made thinking about the whole minimalism and slow life.

Slow living is not about doing everything slowly as possible. It is about being in the moment and focusing on what we are doing in a mindful way. 

Benefits and advantages of slow living

Nutritional Benefits

I read an article, that we should chew our food for so long that it almost becomes a liquid. The longer we chew the more saliva we produce and the more nutrients our body is able to absorb.That means take your time to enjoy your meal and be mindful when you eat. 

Better health

If we cut down our stress of fast living, we can actually increase out lifespan.

Less mental stress

Focus on what matters and enjoy what you do. Be and live at the moment. This helps you to feel more at peace and also sleep better. 

Developing yourself

Find out what you enjoy doing.  Stop filling your time with business and work and focus more on your friends and family. 

Slow living goes kind of hand in hand with minimalism. It’s a lifestyle where we end up taking a step back and start enjoying life by being conscious. 


If you want to start living a slow life, here is what you can do NOW:

  • Put your phone away

  • Think about what is most important to you.

  • Focus on your meal.

  • Go outside.

  • Turn off the TV and find an activity or hobby you enjoy.

  • Be present.

  • Stop multitasking.

  • Learn to say no.

These are just a simple examples of starting to implementing slow living in your life. 

In general, living slow allows you to actually live in the moment. You focus more on what matters and what brings you joy. You begin to see beauty and you will find true purpose and fulfillment.
All it takes is to step back from the fast pace.