6 ZVYKOV, KTORÉ BY STE MALI ZAČAT PRAKTIZOVAT ABY STE BOLI ŠTASTNEJŠÍ // 6 HABITS YOU SHOULD ADOPT TO BE HAPPIER

Ak si myslíte, že by ste boli šťastnejší, keby ste vyhrali v lotérii, mýlite sa. Šťastní ľudia už majú všetko na to, aby boli šťastní. ,

A vy tiež môžete byt šťastní, ak zakomponujete nasledujúce body do vášho života.

Aké dôležité lekcie sa musíme naučiť, aby sme boli šťastnejší a úspešnejší v našom živote?

Neporovnajte sa

Porovnávanie je strata času a strata vašej energie. Vášmu životu to neprináša žiadne hodnoty a vy sa budete len blázniť, smútiť alebo žiarliť. Zamerajte sa radšej na veci, ktoré vám prinášajú radosť.

Ste zodpovední za svoje vlastné šťastie.

Nikto a nič nie je zodpovedný za vaše stasttie, len vy. Viete, ako sa hovorí, každý sme si strojcom vlastného šťastia.

Nemajte očakávania, od nikoho a ničoho.

Snažte sa vaše šťastie vytvoriť sami.

Prijmite ostatných, taký aký sú

Všetci sme iní a neexistuje dokonalosť. Všetci robíme chyby a všetci máme nejaké nedostatky. Preto prijímajte a vážte si svojich blízkych za to, kým sú a nesnažte sa ich zmeniť na niečo, pretože ani vám by sa nepáčilo, keby niekto chcel zmeniť vás. Akceptujte rovnako iných, ako aj seba za to ste, kým ste a, čo máte.

Oceňujte jednoduché veci

Rozpoznajte malé veci, vďaka ktorým ste šťastní a urobte si na ne čas. Možno sa tieto veci môžu zdať pre ostatných menej dôležité, ale pre vás môžu znamenať veľa. Buďte prítomní a užívajte si tieto veci.

Prijmite v živote aj to „zlé“

Bolesť a nepríjemný pocit sú súčasťou života. Každý z nás zažíva tieto okamihy a musí ich prežiť. Aj, keď to nie je vždy ľahké, musíme sa naučiť, ako im porozumieť, žiť s nimi, ako ich prekonať a aj napriek nim nájsť radosť a šťastie.

Popracujte na svojom šťastí

V živote je veľa ups & downs, ale aj tie patria k životu a, aj napriek nim musíme pracovať na tom, aby sme zostali pozitívni a radostní. Neexistujú žiadne kúzla, preto by sme nemali mať od života žiadne očakávania a radšej by sme mali pracovať na tom, aby sme si vytvorili vlastne šťastie a, aby sme žili spokojne.

Tým, že sa tieto návyky naučíme a osvojíme si ich, môžte aj vy prispieť k tomu, aby bol váš život viac obohatení, aby ste sa viac radovali, boli spokojní a šťastnejší.

***

If you think you’d be happier if you won the lottery, you’re wrong. Happiness doesn’t come in outside circumstances. Happy people have already all the tools they need to be happy.

And so can you. 

So what are the important lessons we need to learn to be happier and more successful in our own lives?

Don't compare yourself 

Comparison is a waste of time and waste of your energy. It doesn’t bring any values to your life and you’ll only get mad, sad or jealous. Put the focus on things that bring you joy.

You’re responsible for your own happiness

Put no expectations on others to make you happy. Seek to create it for yourself. 

Accept others for who they are

We all are different and there’s no perfection. We all make mistakes and we all have some flaws. Therefore accept and appreciate your loved ones for who they are, and don’t try to turn them into something they might not want to be. 

Appreciate simple things

Recognize little things that make you happy and make time for them. Maybe these things might seem unimportant to others, they may mean a lot to us. Be present at the moment an enjoy these things.

Accept the „bad“ in life

Pain and uncomfortable feeling are part of life. Every one of us has these moments and have to experience them. Though they’re not fun, we have to learn how to comprehend them, live with them and find joy anyway. 

Work on your happiness

There are many ups and downs in life, though we have to work hard to stay positive and joyful. Magic does not happen and we shouldn’t have any expectations from life. 

By learning and adopting these habits, these attitudes can grow in us, in time. Learning to cultivate joy and happiness is a life skill and as with any other skill, it can be worked on and improved every day.